Проект” Младежки информационен център –Варна“ 2007-2015 г.

Дата на завършване: 2015 г.

Младежки Информационно-Консултантски Център – Варна (МИКЦ – Варна) е създаден по проект на ДАМС в партньорство с Община Варна. Основна цел на проекта е Центърът да се превърне в младежка зона, където младите хора на територията на Общината да получават информация, консултации и обучения по актуални проблеми и атрактивни възможности, свързани с младежта.

Дейности:

1.Консултации – индивидуални и групови консултации по програми Младежка и Европейска Доброволческа Служба; индивидуални консултации по кариерно развитие, психология, социални дейности;
2.Обучения – серия от обучения „Разработване на предложение за финансиране”; обучителни семинари на доброволци по Европейска Доброволческа Служба; обучения по лидерски умения и работа в екип; арт-ателие – обучителни дейности по приложно изкуство; екологични дискусии на английски;
3. Информационна дейност – изграждане на база данни с активни младежи и младежки организации и създаване на система за обмяна на информация; създаване на информационен кът с материали от различни организации и инициативи на местно, национално и международно ниво, свързани с младежта, и поддръжка на интернет страница с актуални новини.

Проектът е финансиран от Държавната Агенция за Младежта и Спорта и ММС. Географски обхват – гр. Варна и региона.