Проект „Спасители на плажа” 2004 - 2009

Дата на завършване: 2009 г.

Кампанията „Спасители на плажа”, има за цел да привлече общественото внимание към проблема с чистотата на плажовете. В рамките на кампанията се организират демонстрационни почиствания на плажа, разпространяват се информационни материали за начините, по които можем лесно да пазим плажа, провежда се медийна кампания, организира се хепънинг и др. В кампанията участват около 40 доброволци от всички възрасти. Проектът е финансиран от фондация „ЕкоОбщност”, ААМР, Община Варна. Географски обхват – гр. Варна