От основаването си досега фондация „Мейдей” работи по проблемите с чистотата на крайбрежната зона и морето, енергийната ефективност, рециклирането, младежката активност и доброволчество. Фондацията участва активно в разработването на местни политики за опазване на околната среда, младежкото участие и развитието на местните общности.

Проект „Как младите хора да помогнат за опазването на околната среда“, 2002 – 2003

Проект „Как младите хора да помогнат за опазването на околната среда“, 2002 – 2003. Дата на завършване: 2003 г. Комуникационна кампания и информационни материали, еко-бюлетин, ориентирани към младите хора във…

Проект „Младежки граждански инициативи – Да спасим Озона“, 2002 – 2003

Проект „Младежки граждански инициативи – Да спасим Озона“, 2002 – 2003. Дата на завършване: 2003 г. Цел на проекта: привличане вниманието на младите хора за проблемите, свързани с озоновата дупка.Реализиран…

Кампания „Лист по лист”, 2001 – 2003

Кампания „Лист по лист”, 2001 – 2003 Дата на завършване: 2003 г. Рекламно-образователна кампания за разделно събиране на хартия в офиси и учебни заведения. Съвместен проект с Обществен център за…
Проект Феникс на Пловдивския панаир

Проект „Феникс”, 2002 – 2003

Проект „Феникс”, 2002 – 2003 Дата на завършване: 2003 г. Основна цел на проекта: популяризиране на използването на рециклирана офис хартия сред фирми и институции в страната. Дейности: комуникационна и…