Фондация „Мейдей“ е организация с нестопанска цел, създадена във Варна през 1998 г. с цел да организира и подкрепя различни граждански инициативи, в сферата на опазването на околната среда и развитието на местните общности.


Мисия

Да развива и подкрепя различни граждански инициативи за устойчиво развитие на местните общности и опазването на околната среда


Стратегическа цел:

Активно да развива и да подпомага и стимулира всички действия на физически или юридически лица, свързани с мисията на Фондацията, като се стреми да привлече най-широки обществени слоеве и особено на младежта, използвайки съвременни комуникационни средства и подкрепата на медиите.

Цели:

  1. Устойчиво развитие на активни местни общности
  2. Опазване на околната среда;
  3. Утвърждаване на ценностите на гражданското общество;
  4. Популяризиране използването на новите технологии за развитие на модерни и удобни общностни услуги
  5. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младите хора