Проект „Доброволчеството – личен интерес”, 2011 г.

Дата на завършване: 2011 г.

Обучение и мотивиране на младежи от Варна да се участват в доброволчески акции. Как да подготвим лично портфолио на доброволец. Финансиран по програма „Младежки проекти”, Община Варна.