Проект „Електронен подпис”, 2002 – 2003

Дата на завършване: 2003 г.

Кампания за популяризиране възможностите и предимствата на електронния подпис – Варна. Проектът е финансиран от Фондация „Помощ за благотворителността в България“. Географски обхват – България.