Проект „Умна пейка – Nspot“, 2018 г.

Дата на завършване: 2018 г.

Основна цел на проекта: Варна да стане по-атрактивен град за младежите, доближавайки ги до възможностите, които им предоставя концепцията „Умен град“. Дейностите по проекта: изграждане на креативно споделено кътче за младите, даващо им възможност да общуват, да се информират и се включват, където е възможно, в най-значимите мероприятия в града, както и да се ангажират в доброволчески акции, свързани със сериозния, актуален проблем – опазването на околната среда. Финансиран по програма „Младежки проекти”, Община Варна. Проектът е реализиран от съмишленици на фондация „Мейдей“ – млади предприемачи, изучаващи софтуерното инженерство, индустриален дизайн и маркетинг.