От основаването си досега фондация „Мейдей” работи по проблемите с чистотата на крайбрежната зона и морето, енергийната ефективност, рециклирането, младежката активност и доброволчество. Фондацията участва активно в разработването на местни политики за опазване на околната среда, младежкото участие и развитието на местните общности.

Проект „Умна пейка – Nspot“, 2018

Проект „Умна пейка – Nspot“, 2018 г. Дата на завършване: 2018 г. Основна цел на проекта: Варна да стане по-атрактивен град за младежите, доближавайки ги до възможностите, които им предоставя…

Проект ”Генно-модифицирани култури и храни в Североизточна България и мониторинг на процеса по изменение и допълнение на Закона за храните”, 2007

Проект ”Генно-модифицирани култури и храни в Североизточна България и мониторинг на процеса по изменение и допълнение на Закона за храните”, 2007 Дата на завършване: 2007 г. Изследване на групи храни,…

Проект „Спасители на плажа” 2004 – 2009

Проект „Спасители на плажа” 2004 – 2009 Дата на завършване: 2009 г. Кампанията „Спасители на плажа”, има за цел да привлече общественото внимание към проблема с чистотата на плажовете. В…

Проект „Електронен подпис”, 2002 – 2003

Проект „Електронен подпис”, 2002 – 2003 Дата на завършване: 2003 г. Кампания за популяризиране възможностите и предимствата на електронния подпис – Варна. Проектът е финансиран от Фондация „Помощ за благотворителността…