ВАРНА

В рамките на февруари и началото на март месец бяха финално идентифицирани четири местни партньора, които ще реализират дейности по проект „Партньорство за чиста и красива среда“. След серия от групови и индивидуални срещи с представители на всяка една от организациите, бяха разпределени дейностите и отговорностите между тях в проекта:

Морски клуб „Приятели на морето“

Като организация с традиции в опазването на Черно Море и възпитаване на отношение към него, Морският клуб се ангажира с провеждането на серия от информационни кампании с доброволци сред плажуващи през лятото, комбинирани с плажни и подводни почиствания, както и фото-конкурс на тема „Морето не е за една ваканция“. Дейностите ще се проведат в периода Май – Октомври.

Като първи стъпки към създаването на култура на поддържане на чистотата и разделно събиране на отпадъците, по време на Регата „3-ти Март“ в периода 28 Февруари – 03 Март Морският клуб в партньорство със сдружение Пауър Джъмп обезпечиха разделното събиране и извозване на отпадъците на събитието, придружено с информиране и агитиране на хората да поддържат чисто, да консумират по-малко и да изхвърлят разделно отпадъците си. В рамките на четиридневното събитие бяха събрани 60 кг. пластмаса и алуминий, 30 кг. хартия, 80 кг. стъкло и 50 кг. общ отпадък. (виж прикачените снимки)

Допълнително, „Приятели на морето“ преговарят за организирането на мащабно корпоративно събитие с международна компания, която да ангажира 150 служители в цялостно почистване на един от плажовете, разположени на север от Варна.

Сдружение „Пауър Джъмп“

Предвид опита на сдружението в организиране на събития, екипът им се ориентира към обезпечаването на ключови културни и социални събития във Варна и региона с мобилна точка за разделно събиране на отпадъци, която да повиши качеството на местните събития от гледна точка на следата, която оставят след себе си, както и да ангажира организаторите на събития на местно ниво с процеса на управление на отпадъците в събитийната дейност. За целта организацията преговаря с местната мото общност, които имат сериозна събитийна култура и календар, да ангажират мото обществото в процеса по разделно събиране на отпадъците по време на събитията им. Варненските мото клубове вече са приели каузата, а на 21-ви март по време на Регионална среща на Североизточното мото общество в България ще бъде обсъдена в детайли възможността за организация на събития с разделно събиране на отпадъци на регионално ниво.

Извън дейностите за разделно събиране на отпадъци, Пауър Джъмп ще продължи да надгражда на местно ниво дейността на БГ Бъди Активен в пресъздаване на градски пространства с участието на местните общности. За целта организацията ще изработи мобилна работилница, която да улесни процеса по влизане в кварталите и облагородяване на местата там. За трета поредна година дейността по пресъздаване на социални пространства в квартал „Успех“ ще продължи, като тази година в рамките на настоящия проект се планира влизането и в ново място – Старите руски блокове в района на Чаталджа.

Фондация „Мейдей“

Като нов партньор на БГ Бъди Активен, Фондация Мейдей ще се ангажира с практически общностни дейности за рециклиране и пресъздаване на предмети и места. Организацията ще бъде партньор на Пауър Джъмп в процеса по пресъздаване на градски пространства. За целта бе проведена среща с Главния архитект на град Варна – Виктор Бузев, който пое ангажимент да подпомогне процесите по влизане в кварталите с изчистване на статут на местата, предоставяне на инструменти за облагородяване, улесняване на разрешителни и консултиране по отношение плановете за озеленяване и промяна на всяко място.

С цел повишаване на осведомеността за добри практики, популяризиране на добрите примери и стимулиране на активни общности, фондацията ще създаде серия от кратки онлайн видеа, популяризиращи активни общности, облагородяващи и развиващи своите предблокови пространства без помощта на община и проекти за финансиране.

Школа по изкуства „Дедал“

Едни от най-нестандартните и видни артисти във Варна, създатели на школата по изкуства за деца и младежи Дедал и организатори на международния фестивал за късометражно кино Карантината, ще използват изкуството като инструмент, през който да изпратят посланието си към общностите на Варна, Русе и Добрич за опазване на моретата и реките. За целта в рамките на пролетните си работилници и пленер, организаторите заедно със своите млади творци ще създадат изложба наоткрито, която комбинира фотография, обем и релеф, и представя провокиращи послания за съжителството на природата, отпадъците и човека.

За представяне на изложбата във всеки от трите града, артистите от Дедал ще сформират прожекция на филми от филмовия фонд на Фестивал Карантината, които представят темата с отпадъците и присъствието в нашия живот и този на водните басейни. Така, пътуването на изложбата през трите града ще се случи с провокативна кино вечер наоткрито.

ДОБРИЧ

Градът и тази година ще бъде активна част от дейностите на БГ Бъди Активен, като всички партньори, с които организацията е работила до момента, ще участват активно в реализацията на серия от „зелени“ и градски дейности. Бяха проведени три срещи – с местния бизнес (Есетере България), с общината и с местните партньори, в рамките на които се идентифицираха целите на проекта и припокриването с местните нужди. В резултат на това следните три организации се обединиха в партньорство за по-чист и красив Добрич:

Сдружение „Зелен пламък“

Организацията ще комбинира спорт наоткрито с почистващи акции и образователни кампании в училищата и сред гражданите, за да ангажират хора с проблемите на замърсяване, високо консумиране, смисъла на разделно събиране на отпадъците и подобряването на собствения ни живот с поддържане на по-чиста среда. Представителите на Зеления пламък ще надградят работата по някои от местата, които са пресъздавали предходните години в партньорство с БГ Бъди Активен, за да гарантират устойчивост на свършената работа до момента и да реинвестират усилия в ангажиране на местните общности да имат отношение към места, които ползват около домовете си.

Заедно с останалите организации-партньори по проекта, те ще стартират дейността и посланията си към местните със символично посрещане на Траш Патрул от Пловдив, който идва за да „ревизира“ процеса по намаляване и разделно събиране на отпадъците в града.

Черноморски център за развитие

Черноморският център в Добрич ще си партнира заедно със Зелен пламък в образователните кампании по училищата, насочени към повишаване на осведомеността и практическите умения за разделно събиране и рециклиране. Организацията ще продължи да надгражда развитието на Ябълката Място, като организира фестивал Ябълката, придружен от развитието на онлайн платформа с картографиране на местни артисти, които предлагат креативни идеи на гражданите за повторно използване и поправка на предметите, с цел удължаване на живота им.

В плановете на организацията в рамките на тазгодишния проект е и свикването на референдум, във връзка с опазване на градската среда и разделното събиране на отпадъци в Добрич.

ДоброЖънци

Значителна част от организирания от сдружението фестивал „Събуди се, Добрич!“ ще бъде посветен на Място България. Чрез лекционни формати, практически работилници и дейности посетителите на фестивала ще могат да разгледат темата с намаляване на отпадъците и изграждането на лични навици за намаляване на консумацията, разделно събиране и рециклиране.

РУСЕ

Тази година БГ Бъди Активен си постави да цел да привлече още един ключов град от Североизточна България към каузата за промяна на средата, в която живеем. Поставили сме си за цел Русе да стане част от картата на Място България и за целта сме открили партньор в лицето на местния бизнес – Делта Текстил България, които да подкрепят дейностите ни на местно ниво и да подпомогнат процеса по изграждане на партньорство с местната власт и медии.

Като местен партньор на проектните дейности припознахме сдружение Градоред, които припознаха каузите на проекта ни и са готови да стартират, макар и със закъснение, инициативи за по-добра градска среда на местно ниво. Конкретната програма за града ще бъде изчистена допълнително.

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *